Kind en Gezin

Samen werken voor kind en gezin

Een kwetsbaar kind en gezin verdient de beste zorg. Uw zorg. Uw zorgvuldigheid en professionaliteit. Wanneer iemand te maken krijgt met geweld in een relatie van afhankelijkheid is het cruciaal dat alle betrokkenen optimaal samenwerken en elkaar versterken. Anja Roosendaal traint en coacht professionals in onderwijs, zorg en overheid op meldcode, implementatie van wetgeving, vroegsignalering en ketensamenwerking.

Veelgevraagde trainingen binnen zorg, onderwijs en overheid
* Training werken met de meldcode
* Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale teams
* Training aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld
* Vroegsignaleren en bespreekbaar maken van zorg

Anja’s trainingen zijn altijd maatwerk. Afgestemd op uw behoefte als opdrachtgever. Zo is geen enkele training standaard. Anja is gespecialiseerd in het coachen en trainen van professionals die meer kennis en kunde willen opdoen van:

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Ouder en kind
* 1Gezin1Plan
* GIZ-Methodiek

Wet en regelgeving
* Wet op Sociale veiligheid

Samenwerken en professionaliseren
* Ketensamenwerking

Grensoverschrijdend gedrag
* Communicatie
Bespreekbaar maken van uw zorgen als professional met betrokkenen:
* Slechtnieuws gesprekken
* Begrenzen van gedrag
* Vergaderen
* Afspraken maken
* Feedback in ketensamenwerking

Trainingen zijn altijd maatwerk. Op basis van uw vraag en de kosteloze intake stelt Anja de meest effectieve training op maat op, naar aanleiding van specifieke trainingsdoelen van de opdrachtgever.

Neem contact op met Anja Roosendaal