Professional in bedrijf

Sterk in werk

Regisseer je eigen ontwikkeling, van jouw team en jouw organisatie

Ontwikkelen op professioneel vlak vindt u belangrijk. U wilt groeien als professional. Of u wilt, als leidinggevende, uw team naar een hoger niveau tillen. Individuele coaching en teamcoaching bieden reflectie op uw functioneren of dat van uw team. Waar wilt u in groeien?

Anja Roosendaal tilt professionele ontwikkeling naar een hoger niveau, met coaching training en intervisie. Ze behandelt thema’s als communiceren op de werkvloer, grenzen stellen, conflicten op de werkvloer en grensoverschrijdend gedrag.

Coaching, training en advies op thema’s als:

Communicatie en feedback
* Slechtnieuws gesprekken
* Begrenzen van gedrag
* Afspraken maken
* Vergaderen
* Conflicthantering

Samenwerken
* Samenwerken aan een veilige werk- en leeromgeving

Professionaliseren van zowel team als individu
* Coaching en adviseringssessies gericht op persoonlijke groei en teamontwikkeling binnen een organisatie
* Grenzen stellen

Maatwerk
Anja Roosendaal biedt trainingen, coachingsessies en intervisie op maat voor u persoonlijk of voor uw team. Op basis van uw vraag en de kosteloze intake stelt Anja de meest effectieve training voor u op.

Meer weten?
Neem contact op met Anja Roosendaal

 

Anja Roosendaal Coaching Training en Advies is geregistreerd in het CRKBO en gecertificeerd trainer Movisie Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Anja is opgenomen in Register Leraar. Anja is opgenomen in Register Leraar en is BIG-geregistreerd.