Training aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld

Training aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld

“Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?”
“Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?”
“Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?”
“Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?”
“Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?”

Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

De training is modulair opgebouwd uit de aandachtsgebieden: huiselijk geweld breed, implementatie, steunen, adviseren, motiveren, communiceren, informeren en profileren.

Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale toolkit voor aandachtsfunctionarissen toegestuurd. Ter voorbereiding volgt u de onlinecursus Implementeren met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en u vergroot uw kennis over huiselijk geweld met een werkopdracht op meldcode.nu. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training.

Bij module 3 volgt u de online cursus Communiceren over geweld.

Optioneel volgt u de online cursussen Huwelijksdwang en Kindcheck. Tijdens de training en het volgen van de onlinecursussen ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode.

Meer weten over deze training? Neem contact op met Anja